آیة الله میرزا محمد حسین آشتیانی، 1323
آیة الله میرزا محمد حسین آشتیانی
1323
نمایی از بارگاه امام حسین (ع)، کربلا، ۱۲۸۸ قمری
نمایی از بارگاه امام حسین (ع)
کربلا، ۱۲۸۸ قمری
نمایی از حرم امام علی از بالا، نجف ۱۲۸۸قمری
نمایی از حرم امام علی از بالا
نجف ۱۲۸۸ قمری
میرزا حسن
متولی حرم امام حسین (ع)، 1288 قمری
آیة الله سید شهرستانی
1315 شمسی
گنبد سرداب مقدس
محل غیبت امام زمان، سامرا ۱۲۸۸قمری
حرم حضرت معصومه
قم 1288 قمری
نماز جماعت در حیاط حرم
کربلا 1288 قمری
ناصرالدین شاه پس از شکار دو پرنده
در حال نوشیدن چای، ۱۲۸۸ قمری