کتاب مکاشفه و تماشا با حمایت وزارت خارجۀ آلمان به عنوان بخشی از مبادلۀ فرهنگی میان آلمان- ایران منتشر شده است.

Hans Georg Berger dankt Annemarie Schimmel , Parvaneh Sattari, Saeid Edalatnejad, Beate Grzeski und Catalina Cullas Skrijinskaya für die Vorbereitung und Begleitung seiner Arbeit in Iran.


برگزاری نمایشگاه عکس در شهرهای تهران، قم، مشهد، اصفهان، برلین و فرایبورگ با حمایت وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران

The Bumiller Collection: www.the-bumiller-collection.com/de

بخش فرهنگی سفارت ایران در برلین: www.irankultur.com

 

و با سپاس از:

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ج.ا.ا

ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

علی ماجدی، سفیر ج.ا.ا در آلمان

سید علی موجانی، رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ا در برلین

زهرا (هلن) اسدیان، امین اموال آلبوم خانه کاخ گلستان

سید حسن اصغر سلطانی، مدیر حقوقی کاخ گلستان

محمد اورعی کریمی، کارشناس فرهنگی- مشهد

مرتضی پاکدامن جامی، رئیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی

مهدی جمالی‏ نژاد، شهردار اصفهان

مهدی حسن خانی، مدیرکل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

محمد حسنی، رئیس مرکز فرهنگی- هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

محمد زارعی، کارشناس رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ا در برلین

مهدی سبحانی، کارشناس امور نمایشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عبدالرضا سلطانی، کارشناس امور نمایشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ابراهیم سلیمانی، دبیر فستیوال عکس حوزه و عضو شورای عالی نگارستان اشراق

حمیدرضا شیرخدایی، مشاور وزیر امور خارجه ج.ا.ا

علیرضا عباسی، مسئول نمایشگاه کاخ گلستان

علی قاسم زاده، معاون فرهنگی شهرداری اصفهان

یعقوب کلیچ، کارشناس رایزنی فرهنگی در برلین

علیرضا مساح، کارشناس فرهنگی، شهرداری اصفهان

رضا مظفری، مسئول حفاظت کاخ گلستان

سید حامد ملکوتی تبار، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ در مشهد

مسعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

سید محمدحسین هاشمی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی