جلسه بحث و گفتگو، تهران

زمان:   شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۴ – ۱۷

مکان:   تهران، خیابان پانزده خرداد، میدان ارگ، کاخ گلستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.